day 1 - Gosip

Orang jika dititipin Uang cendrungnya 'Berkurang'. Tapi jika dititipin Omongan cendrungnya 'Bertambah'. Bagaimana dengan anda ? Berhati-hatilah dalam setiap Perkataan. Berpikirlah dahulu sebelum anda berkata-kata. Jauhi semua perkataan Gosip, Fitnah, Jorok, Bohong dan Melukai orang lain.

'Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya'

(Yakobus 1:26)