day 14 - Memberi


'....dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan : Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima'

(Kis Par 20:35)


Bukankah dunia mengajarkan kebalikannya ? Apakah Prinsip Alkitab salah ? Tidak !

Sebab ketika anda 'Memberi' untuk Tuhan anda Tidak akan 'Rugi' tetapi semakin 'Beruntung' ! Anda akan 'Menuai' hingga 100X lipat ganda sesuai dengan Janji Tuhan !

Apa bedanya dengan 'Berjudi' ? Jelas Berbeda ! Orang berjudi karena 'Ketamakan' dan menangnya 'Tidak Pasti' ! Sementara 'Memberi' untuk Tuhan adalah karena 'Cinta' dan 'Taat' kepadaNya. Tuhan Tidak pernah Berhutang ! Yang 'Menuai' bukan hanya kita tetapi 'Anak Cucu' kita juga ! Jadi lebih Berbahagia 'Memberi' bukan ?


Pdt Lukas Kusuma