day 12 - Berserah

'Serahkanlah segala kekuatiranmu kepadaNya, sebab Ia yang memelihara kamu'

(I Petrus 5:7)


Tuhan berkata 'Serahkanlah' - Bukan 'Lemparkanlah'. Apa maknanya ?


  1. Ketika anda diminta untuk 'Menyerahkan' - berarti 'Jarak' Tuhan dengan anda 'Tidak Jauh' tetapi 'Sangat Dekat' !

  2. Jika anda diminta 'Melemparkan' Beban yang Berat - pasti akan Sukar ! Tetapi jika anda hanya diminta untuk 'Menyerahkan' - maka 'Beban' seberat apapun tinggal anda 'Lepaskan' saja !

Mulai hari ini 'Serahkan' segala kekuatiran anda kepada Tuhan ! Jangan Dipikul lagi ! Percayalah Dia pasti akan 'Menyelesaikan' semua Persoalan anda !


Pst Lukas Kusuma