day 4 - Menjadi Dewasa

Menjadi Tua itu pasti - menjadi Dewasa itu 'Pilihan' !
Ada orang yang usianya sudah Tua tetapi sifatnya 'Kanak-Kanak'.
Ada orang yang usianya Muda tetapi 'Dewasa'.
Jadi Kedewasaan tidak bergantung dari 'Usia' - tetapi bergantung dari 'Keputusan' kita sendiri.

Tanda Kedewasaan adalah :
1. Bisa 'Menyelesaikan' Masalah dengan Bijaksana.
2. Tidak suka Memaksakan kehendak kepada orang lain.
3. Bisa Memilih mana yang Baik dan mana yang Berkenan kepada Tuhan.
Pertanyaannya : Sudah Dewasakah kita hari ini ?
'Ketika aku kanak-kanak, aku Berkata-kata seperti kanak-kanak, aku Merasa seperti kanak-kanak, aku Berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi Dewasa, aku MENINGGALKAN sifat kanak-kanak itu' (I Korintus 13:11)